Môžete nás sledovať aj na sociálnych sieťach
OZ Metanoia logo

Lucia Golisová

Som psychologička a od roku 2013 do roku 2019 som pracovala v Autistickom centre Andreas, kde som
sa venovala diagnostike porúch autistického spektra. Terapeuticky som pracovala s deťmi a mladými
ľuďmi s Aspergerovým syndrómom – primárne formou individuálnej arteterapie.

Viedla som semináre o problematike Aspergerovho syndrómu pre pedagogických a odborných pracovníkov, rodičov a študentov, v snahe o zvýšenie porozumenia vnímania a myslenia takýchto žiakov. V roku 2016 som ukončila dvojročné akreditované štúdium arteterapie v Bratislave. Som podpredsedníčkou Asociácie slovenských arteterapeutov. V roku 2022 som ukončila doktorandské štúdium na Univerzite Komenského v Bratislave, kde predmetom môjho výskumu bolo využitie arteterapie na rozvoj emocionálnej inteligencie u osôb s Aspergerovým syndrómom. Aktuálne som na MD, kde sa učím o všetkých stránkach, ktoré rodičovstvo obnáša a nechávam sa tým meniť.

Lucia Golisova
Dostávajte všetky informácie a buďte informovaní o aktuálnych novinkách
Copyright © 2024 Metanoia
Môžete nás sledovať aj na sociálnych sieťach
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram