Môžete nás sledovať aj na sociálnych sieťach
OZ Metanoia logo

Olha Ivannikova - Myrhorodska

Olga vyštudovala lekársku fakultu v Kyjeve so špecializáciou na neurológiu a následne absolvovala výcvik v Gestalt terapii. Od roku 2013 sa venuje predovšetkým psychoterapii so zameraním na deti aj dospelých. Počas svojej niekoľko ročnej praxe absolvovala aj stáže v Nórsku a Rakúsku.

V Metanoia centre Olga poskytuje pyschologickú pomoc so zameraním na úzkostno-depresívnu symptomatiku, psychosomatiku, prípravu detí do školy a škôlky, adaptáciu odídencov z Ukrajiny na novú krajinu a iné emočné ťažkosti.

S Olgou sa môžete spojiť priamo cez viber na telefónnom čísle +380953372894.

Ольга закінчила медичний факультет у Києві зі спеціалізацією у неврології, а потім пройшла навчання з гештальт-терапії. З 2013 року вона присвячується головним чином психотерапії з фокусом на дітей та дорослих. Протягом своєї багаторічної практики вона також стажувалася в Норвегії та Австрії. 

У центрі Метаної Ольга буде надавати психологічну допомогу з акцентом на симптоматику тривоги та депресії, психосоматику, підготовку дітей до школи та дитячого садка, адаптацію біженців з України до нової країни та інші емоційні труднощі. 

📞Якщо ви стикаєтеся із зазначеним вище, можете зв'язатися з нею за телефоном, контакт у Viber: +380953372894.

Dostávajte všetky informácie a buďte informovaní o aktuálnych novinkách
Copyright © 2024 Metanoia
Môžete nás sledovať aj na sociálnych sieťach
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram