Môžete nás sledovať aj na sociálnych sieťach
OZ Metanoia logo

Katarína Klincová

Som psychologička a vo svojom profesnom živote som sa venovala spočiatku adolescentom v reedukačnom centre. Neskôr som našla svoj profesný domov v pomoci ťažko chorým, ich blízkym a pozostalým. V Lige p. rakovine menežujem tím onkopsychológov. Starám sa o zabezpečenie psychologickej pomoci onkologickým pacientom a ich blízkym na Slovensku a o vzdelávanie odborníkov a zdravotníckych pracovníkov v onkologickej praxi. Súbežne pracujem ako psychologička v Národnom onkologickom ústave, kde poskytujem dlhodobú psychologickú podporu pacientom na ambulancii, ako aj krízovú intervenciu a pomoc pacientom hospitalizovaným na oddeleniach. Venujem sa aj vzdelávaniu v témach duševného zdravia pre laickú verejnosť, či členov pacientskych organizácii.

V súčasnosti absolvujem špecializačné štúdium v odbore klinická psychológia. Som registrovaná v Slovenskej komore psychológov. Popri tom sa neprestajne vzdelávam v oblasti psychologickej pomoci a interdisciplnárnej teórii za účelom hlbokého pochopenia ľudskej skúsenosti. Tri roky som sa venovala aj štúdiu filozofie.

Moja pomoc ľuďom stojí na zážitku skutočného stretnutia Ty a Ja, kde sa v bezpečnom prijatí otvára cesta k autentickému sebapoznaniu a uchopeniu života do vlastných rúk. Ponúkam svoju prítomnosť a citlivé motivovanie k zmene vo chvíľach, ktoré sa môžu zdať neúnosné. Nádej existuje v každej situácii, len má rôzne podoby.

Dostávajte všetky informácie a buďte informovaní o aktuálnych novinkách
Copyright © 2024 Metanoia
Môžete nás sledovať aj na sociálnych sieťach
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram