OZ Metanoia logo

Lucia Jakabová

Vyštudovala psychológiu a neskôr filozofiu. Montessori pedagogike sa venuje 12 rokov. V tomto smere sprevádza deti a ich rodiny, organizuje kurzy a vzdelávania pre rodičov aj odborníkov. Je podpredsedníčkou Slovenskej asociácie montessori. Ukončila medzinárodný výcvik montessori terapie a vedie vlastnú prax, v rámci ktorej pracuje s rodinami s deťmi so špeciálnymi potrebami. O inklúzii a montessori pedagogike prednáša aj na Katedre psychológie Trnavskej univerzity. Je spoluzakladateľkou občianskeho združenia Metanoia centrum, ktorého cieľom je pomoc a podpora v oblasti duševného zdravia.

Copyright © 2023 Metanoia